perfil

PERFIL DE EMPRESA

40331181Z

Civil

Penal

www.statusjuridic.com

francescadroer@statusjuridic.com

-

Plaça Marquès de Camps, 9-10, 6è, 1ª

FRANCESC ADROER PELLICER (STATUS JURIDIC, ADVOCATS)

Status Juridic, Advocats

Colegiado en: Col. 1906 Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona

Advocat i Mediador Dret Civil, família, divorcis, reclamació de morosos, contractes, desnonaments Dret Penal

Precio de consulta: 80.-€Tambíen consultas online: Depen
CURRICULUMDilluns a dijous: 9-14h, 16-19h i divendres: 9-14h